wapen van Heemstde
  Bloemententoonstelling Flora 1925 Heemstede 

 

Flora 1925 Hoofdgebouw in kleur

 

 

  gezicht hoofdgebouw

 

 

plattegrond

De beste wandelroute over het terrein van Flora 1925
The best hiking route around the grounds of Flora 1925

 

 


 

 luchtfoto 

Luchtfoto  

Overzicht van het tentoonstellingsterrein vanuit de lucht
Overview of the exhibition site from the air


luchtfoto      tuinaanleg

Begin maart 1925. De sneeuw ligt nog overal dik op het tentoonstellingsterrein,
zoals hier op de kaart links met uitzicht over de Lelievijver met rechts de Vrijheids-
dreef en verderop de contouren van het restaurant en rechts het torentje van het
Gemeentehuis van Heemstede.

At the beginning of March 1925. The snow is still thick at the exhibition site,
like here on the map left overlooking the lily pond with right the liberty Lane
and far away the contours of the restaurant and on the right the turret of the
Town Hall of Heemstede.

 


tentoonstellingsgebouw

Ook het hoofdgebouw voor de verschillende tentoonstellingen is door een sneeuwlandschap omgeven
Also the main building for the various exhibitions is surrounded by a snow landscape
 


Flora 1925 Tentoonstellingsgebouw in de sneeuw

 

 

Paden worden sneeuwvrij gemaakt

De wandelpaden en borders worden zo goed en zo kwaad als het kan sneeuwvrij
gemaakt ten behoeve van de hoge gasten. Zij zijn aanwezig geweest in het
Concertgebouw van Haarlem waar zij getuige waren van de officiële opening
 van de bloemententoonstelling Flora 1925.
The hiking trails and borders are as best as it can made free of snow
for the benefit of the high guests. They are present in the Concert
Hall of Haarlem where they witnessed the official opening of the
flower exhibition Flora 1925.

   

 

 

Hoogwaardigheidsbekleders    Princes Le Linge en dhr. Krelage

Onder de hoge gasten bevonden zich o.a. Minister Ruijs de Beerenbrouck, Prins Albert de Linge
gezant van België met zijn echtgenote, de Marcilly, gezant van Frankrijk, en Ernst Krelage
Among the distinguished guests were Minister Ruijs de Beerenbrouck, Prince Albert
Envoy of Belgium and his wife, the Linge   de Marcilly, Envoy of France , and Ernst Krelage

 

 

 

 

 

Leliebrug      Lelievijver      

De brug over de Lelievijver onder een wit sneeuwtapijt in 1925
en daarnaast dezelfde plek in de zomer van 2012

The bridge over the Lily Pond under a white snow carpet in 1925
and in addition the same spot in the summer of 2012

 
 ingang molentje

Het Molentje naast de hoofdingang van het tentoonstellingsterrein Flora 1925
The Mill next to the main entrance of the exhibition site Flora 1925

 

Molen Groenendaal 1911

Molentje in 1911, toen nog Korenmolen genoemd
The little mill in 1911, when it was still called a corn Mill

 

 

hoofdgebouw   hoofdgebouw vanaf balkon

 Het Hoofdgebouw     hoofdgebouw flora 1925

Hoofd Gebouw      Hoofdgeb.

Het Hoofdgebouw voor de bloemententoonstellingen
The main building for the flower exhibitions

 

 

 


 

restaurant    Flora restaurant

Het restaurant
The restaurant 

 

flora tentoonstelling


 

 

Kon.bezoek

  Koninklijk bezoek: aankomst van Koningin Wilhelmina, Prins Hendrik en Prinses Juliana.
Op de achtergrond het molentje van Groenendaal.  Heemstede 26 maart 1925

(zie ook de volgende serie foto's)


Royal visit: arrival of Queen Wilhelmina, Prince Hendrik and Princess Juliana.
In the background the mill of Groenendaal. Heemstede 26 March 1925

(See also the following series of pictures) 

 

Kon.Wilhelmina

 

 

 

 

 

aankomst

 

 

 

 


Wilhelmina en Juliana

 

 

 


Flora 1925 - Pr.Juliana aankomst           Juliana           

Wilhelmina

 

 

 

 

 

Wilhelmina

 

 

 

 

Wilhelmina en Juliana  

 

 

 

 

Flora 1925 Kon.gezin op bezoek

 

 

 

 

Juliana en begel

 

 

Flora 1925 - Prinses Juliana en begeleider1

 

 

 

Flora 1925 - Prinses Juliana  met begeleider


bezoek prinses

 

 

 

 

 

bezoek Wilhelmina

 

 

 

 

 

Juliana

 

 

 

 

   Juliana

 

 

 

 


donderdag 14.5.925   14.5

Bezoek van Prins Hendrik en Prinses Juliana op donderdag 14 mei 1925
Visit of Prince Hendrik and Princess Juliana on Thursday 14th May 1925K.M.Emma

Ook Koningin-moeder Emma bezoekt Flora 1925
Also Queen-Mother Emma visit Flora 1925
 

 


Mons.Callier

Mgr. A.J.Callier, bischop van Haarlem
Mgr. A.J.Callier, Bishop of Haarlem
 

 

 

 

 middenterrein
 

Tweemaal het informatiekoepeltje. Hierboven zicht vanaf de Sparrenlaan richting
het restaurant op de achtergrond en hieronder een beeld vanaf het middenterrein
richting hetzelfde koepeltje met op de achtergrond het molentje van Groenendaal
Twice the information dome. Looking from the Spruce Avenue direction
the restaurant in the background and below a picture from the middle ground
towards the same dome with in the background the mill of Groenendaal

 

Middenterrein

  

wandeltuin

 

Bloembollen. Park van de Flora bloemententoonstelling in Heemstede (1925)
Beplant met diverse soorten tulpen in verschillende kleuren

Credits: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Leendert Blok
 

 

Hierboven en -onder enkele voorbeelden van vroege kleurenfotografie volgens het
spectacolor-proces. Kleurenopnamen van Flora 1925 in een door de fotograaf
Leendert Blok zelf ontwikkelde techniek die hij 'Spectacolor' noemde
Above and under some examples of early color photography process according to
the spectacolor-process. Colorshots of Flora 1925 in a by the photographer
Leendert Blok self-developed technique called: 'Spectacolor' 

 

Lelievijver
Zicht over de Lelievijver op het wandelpark met informatiehuisje
View of the Lily Pond on the hiking park with information cottage

Credits: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Leendert Blok

 

 

 

 

Hoofdgebouw
Twee afzonderlijk foto's van het hoofdgebouw om door een z.g. stereoscoop te bekijken
Two separate photos of the main building to view with a so-called stereoscope


Credits: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Leendert Blok

 

 

 

 

tuin

Oud Hollandse tuin. Tijdens de Flora 1925, met borders bloeiende bolgewassen/
tulpen in diverse soorten. Op de wandelpaden tuinornamenten o.a. een zonnewijzer,
tuinbeelden en -vazen.
Old Dutch garden during the 1925 Flora, with borders flowering bulbs/
tulips in various species. On the hiking trails garden ornaments include a sundial,
garden statues and vases.

Credits: Nationaal Archief/Spaarnestad Photo/Leendert Blok  
Voor meer afbeelding: www.spaarnestadphoto.nl


overzicht

Overzicht van het tentoonstellingsgebouw tijdens de 2e tijdelijke tentoonstelling
Overview of the exhibition building during the 2nd temporary exhibition 

hoofdgebouw  interieur hoofdgebouw

interieur    interieur

interieur     interieur

interieur     tentoonstelling

manden  mand

tijdelijke tentoonstelling eerste

 tentoonstelling

Het Interieur van het Hoofdgebouw
The Interior of the main building

 


 

rotstuinen

Een van de rotstuinen
One of the rock gardens 

inzending tuinbouwvak

De weelderigste bloemwerken tijdens de vijfde expositie in het hoofdgebouw
The most sumptuous flower works during the fifth exhibition in the main building  


Inzending van de vereniging voor patroons van het tuinbouwvak te Amsterdam,
inclusief het molentje van Groenendaal

Submission of the Association for patrons of the garden building in Amsterdam,
including the mill of Groenendaal

 

 

watersport
 

Watersport heette dit bloemwerk in de vorm van een boot.
Te zien op de vijfde expositie in het hoofdgebouw
Water sports was called this flower arrangements in the shape of a boat.
Seen on the fifth exhibition in the main building


 


 

tent.hoofdgeb.

bier ankersmit

Koper

Pasen


 

narcissenlaan

 

  

Narcissenlaan

de Narcissenlaan
the Narcissus Avenue

narcissen    groep narcissen

Groep Narcissen                                                                      Groep Crocussen
 Group Daffodils                                                                      
  Crocussen Group

 

  groep coniferen     op het terrein

Groep Coniferen                                                    Op het Tentoonstellingsterrein
Group Conifers                                                                    On the exhibition site


 

het terrein    vijvereiland

Op het Tentoonstellingsterrein                                         Het Vijvereiland 
On the exhibition site                                                      The Pond Island


 

rotspartij   

De Rotspartij was vermoedelijk opgebouwd op de hoogte die ligt tussen het Vijvereiland en de Lelievijver
The Rock party was supposedly built on the height that is located between the Pond Island and the Lily Pond

 


 

boschpartij

Boschpartij
Forest

 

 

 

 


bospad

Bospad
Forest Trail

 

 

 

 

 

Belvedere

In 1802 verwierf Adrian Elias Hope het eigendom van Bosbeek en Groenendaal.
Op een heuveltop in het park liet hij omstreeks 1839 een uitkijktoren, de Belvedère
bouwen, van waaruit men een prachtig uitzicht had op de Haarlemmermeer en bij
helder weer op Amsterdam, Zandvoort en Leiden. In 1965 besloot de gemeenteraad
van Heemstede om de in verval geraakte uitkijktoren te laten slopen. De Belvedère
was in 1925 nog in goede conditie, zoals hierboven te zien is. Ze was onderdeel van
de Flora 1925 en de tuinaanleg rondom de uitkijktoren en aan de voet ervan langs
 de Lelievijver was verzorgd door C.G. van Tubergen Jr. uit Haarlem.

In 1802 Adrian Elias Hope acquired the property Bosbeek and Groenendaal.
On a hilltop in the park he build about 1839 a watchtower, the Belvedère,
from which one had a beautiful view on the Haarlemmermeer and on a clear day
on Amsterdam, Zandvoort and Leiden. In 1965, the City Council of Heemstede
took the decision to demolish the watch tower after decay. The Belvedère was in
1925 still in good condition, as above. She was part of the Flora 1925 and the
gardening around the lookout tower was provided by C.G. van Tubergen Jr.
from Haarlem, the Netherlands.

 

 


C.G. van Tubergen

 

 

 

 

 

Heringa 1       Heringa 2

T.M. Heringa & Wuthrich leverde de centrale verwarming voor het hoofdgebouw van de tentoonstelling Flora 1925
T.M. Heringa & Wuthrich supplied the central heating for the main building of the exhibition Flora 1925

 

 

 

warerlelievijver

Zicht over de Lelievijver in 1925. De bomen op de achtergrond beginnen thans stuk voor
stuk om te vallen. Achteraan links liggen al er een paar over de volle breedte in het water.(2013)
View over the lily pond in 1925. The trees in the background now all
begin to fall. On the back left are already a few full-width in the water.(2013) 
 

 

 


 

vijvereiland


Het Vijvereiland is hier op Flora 1925 nog in volle pracht
The Pond Island is here on Flora 1925 still in full splendorGroenendaall vijvereiland

Hierboven het Vijvereiland in de zomer van 2012. Teruggegeven aan de loop der natuur
Above the Pond Island in the summer of 2012. Returned to the course of nature
 
 

Gemeentegidsplattegrond

De Internationale Gids met een uitvouwbare plattegrond van de gemeente Heemstede uit 1925
The international directory with a fold-out map of the municipality of Heemstede from 1925

 

 

plattegrond

Deel van de plattegrond uit de Internationale Gids 1925 van Heemstede.  Duidelijk herkennen we
het Wandelbosch Groenendaal met daarin het park waarin Flora 1925 was opgebouwd

Part of the plan from the 1925 International Guide of Heemstede. Clearly we recognize
the Park Groenendaal with the park where Flora 1925 was built up
Flora 1925 Brochure Haarlem-Heemstede

Flora 1925 Plattegrond terrein


Flora 1925 Perk uit brochure
Flora 1925 Bollenvelden uit brochure

De brochure Haarlem-Heemstede 1925 achterkant met enkele afbeeldingen
The brochure Haarlem-Heemstede 1925  back with some images
 
Eerste prijs Wigman 

tentoonstelling

 

Annie Wigman

Inzending van mejuffrouw Anne Wigman tijdens de 2e expositie Flora 1925
Submission of Miss Anne Wigman during the 2nd exhibition Flora 1925
 

 

Bloemenrandje

 

Molen van Groenendaal 1929         Catalogus
Ansichtkaart rond 1925                            De Officiële Catalogus van Flora 1925 
Postcard from 1925                                 The Official catalogue of Flora 1925

  

Flora 1925 brochure 

  Vaasjes, brochure en asbak Bloemenfeest Flora 1925
  Vases, brochure and ashtray I.B.T. Heemstede 1925

 

 

Knoopsgat versiering Flora 1925     Knoopsgat versiering achterkant Flora 1925

 Knoopsgatversiering (voor- en achterkant) 
     A buttonhole decoration (front and back)    

 

 

 

          

asbakje  sluitzegel 1925

 Sluitzegel                                           

 

Vliegbewijs

KLM vliegbewijs rondvlucht Flora 1925
KLM airline ticket for a flight around Flora 1925

 

 

Marsch Flora 1925      Bladmuziek Flora 1925

 

 

reclamefolder rest.Groenendaal

Folder of bijsluiter van Café Restaurant Groenendaal
Brochure or leaflet of Café Restaurant Groenendaal

 

 

Boldoot                 Droste 

 Vollenhoven                  Wambersie

Hierboven enkele leuke advertenties uit de catalogus
Above some nice ads from the catalogHet Leven

Leven

 

-terug-