Wapen Haarlem   Bloemententoonstelling Haarlem 1910 


Haarlem 1910 nat.bloemententoonstelling

Op de achtergrond staat het vroegere Koloniaal Museum, thans 'Paviljoen Welgelegen' waarin

Provinciale Staten van Noord-Holland is gevestigd. Rechts het tijdelijk tentoonstellingsgebouw.
In the background the former colonial Museum, now ' Pavilion Welgelegen ' in which
Provinciale Staten of Noord Holland is established. Right the temporary exhibition building.


Kol.museum 
Ontvangst

Bezoek van H.M. de  Koningin en Z.K.H. den Prins aan Haarlem
Visit of her Majesty Queen Wilhelmina and his Royal Highness Prince Hendrik to Haarlem.
 
 Kon. en Prins Gr.Markt

Bezoek van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina en Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Hendrik
aan Haarlem.  Op bovenstaande foto hun aankomst per koets op het plein Grote Markt voor
het Stadhuis aldaar.
Visit of her Majesty Queen Wilhelmina and his Royal Highness Prince Hendrik to Haarlem.
On the picture above their arrival by horse-drawn carriage on the main market square
in front of the City Hall there.Stadhuis

  Bordes 
Bordes Stadhuis    Kon.Bezoek

Aubade op de Grote Markt Haarlem 1910
Haarlem Stadhuis bordes

 Vanaf het bordes van het stadhuis overzien koningin Wilhelmina en prins Hendrik de Grote Markt
waar door enkele duizenden jongeren een aubade aan het koninklijk paar gebracht wordt. (zie onder)
Zelfs op de daken van de gebouwen in de Barteljorisstraat en op de Grote Markt stonden de kijkers.
From the cityhall Queen Wilhelmina and Prince Hendrik overlooked the 'Grote Markt' where thousands
of young people brought an aubade to the Royal couple. (see below) Even on the roofs of the buildings
in the Barteljorisstraat and on the 'Grote Markt', you can see the viewers.AubadeHaarlem 1910 Het Kerkconcert

Haarlem 1910 Genodigden Kerkconcert
Kerkconcert tijden het Koninklijke bezoek
Church concert during the Royal visit


Kon.Wilhelmina en Prins Hendrik 1910

Haarlem 1910 - rijtoer
Dreef

In de open koets volgt een rijtoer door de stad. Koningin Wilhelmina heeft oog voor de kamera.
In the open coach is a ride through the city. Queen Wilhelmina has an eye for the camera.Feestelijk geklede bloemenmeisjes stellen zich op langs de weg.
Festively dressed flower girls introduce themselves alongside the road.Haarlem 1910 bloemenmeisjes aan de Dreef
Een fanfare orkest met zangkoor heeft zich opgesteld langs de Dreef.
A fanfare Orchestra with Choir has drawn up alongside the highway.


Prins Hendrik
Aankomst van Prins Hendrik bij het tentoonstellingsgebouw
Arrival of Prince Hendrik at the exhibition building


 
 
 Haarlem 2920


overzicht tentoonstelling Haalem Pr.Hendrik
Prins Hendrik met zijn gevolg onderweg naar het tentoonstellingsgebouw voor de openingsplechtigheid.
Prince Hendrik and his retinue on their way to the exhibition hall for the opening ceremony
Prins en gevolgd

Zicht op het park De Hout met rechts het tentoonstellingsgebouw.
View of the park 'De Hout', with right the exhibition hall.  volk in De Hout

Pr.Hendrik vertrek

Na de openingsplechtigheid verlaat Prins Hendrik het tentoonstellingsterrein per auto.
After the opening ceremony Prins Hendrik leaves the exhibtion hall again by car.
 
plattegrond tentoonstelling

Plattegrond van het tentoonstellingsterrein gelegen in de Haarlemmerhout anno 1910
Floor plan of the exhibition site in the Haarlemmerhout anno 1910

Hoofdgebouw

 

crocussen
 

zicht vanaf museum

 
Vanaf het bordes van 'Paviljoen Welgelegen' zicht op het park De Hout met links het tentoonstellingsgebouw.
From the platform of 'Paviljon Welgelegen' view of the park 'De Hout', with left the exhibition hall.   ProvinciehuisHaarlem 1910 - in de verte Provinciehuis NH


Haarlem 1910 - overzicht tentoonstellingsterreinmuziektent

entree tentoonstellingHaarlem bloemenfeest

Hierboven het hoofdgebouw van de bloemententoonstelling.
Above the main building of the flower exhibition.tentoonstelling binnen

Het tentoonstellingsgebouw van binnen gezien.
The exhibition building seen from the inside.

tentoonstelling


hoofdgebouw binnen


borders hyacinten 

interieur 


bloemenprachtHaarlem 1910 hoofdgebouw hyacintenborders
Bloemenfeest Haarlem 1910
Haarlem 1910 tentoonstelling
Haarlem 1910 - Tentoonstelling binnencentrum

   

centraal punt
hoek tentoonstelling

nat.tentoonstelling

groot bloemstuk

plant-en bloemborders 
achterzaal

Hydrangias'sBloemborders met Hortensias
Bloemenborder tentoonstellingsgebouw
Japanse dwergplanten

Eremurusgroep

antree binnenzijde

Aaronskelken

Snijbloemen

ChanteclerHaarlem 1910 Chantecler
Chantecler
ChanteclerHaarlem 1910 - H.M. Kon.Wilhelmina en Pr.Hendrik rondgang De Hout
H.M. Koningin Wilhelmina en Prins Hendrik tijdens een wandeling door De Hout.
H.M. Queen Wilhelmina and Prince Hendrik while walking through De Hout Exibition.Kon.moeder Emma

Her Majesty Queen-Mother Emma, was during her visit to Haarlem
accompanied by Mr E.H.Krelage on the flower exhibition.

Haarlen 1910 - Koningin-moeder EmmaKon.moeder op bezoek

Wilde tuin


borders met Hyacinten


Haarlem 1910 tuinversiering

Haarlem 1910 - Tuinversiering.
         Haarlem 1910 - Garden decorations.


De Hout - wandelaarster water en bruggetje

Haarlem 1910 - Theehuis in de Hout

 groot gezin in het park

Bezoekers poseren tijdens hun wandeling door het park 'De Hout' even voor de fotograaf.
Visitors pose during their walk in the park ' De Hout ' for the photographer.   
Boshuis   Theehuis 1910

Een theehuisje midden in het wandelpark?
A teahouse in the park?


Bar Bodega

Café restaurant bodega with left the music dome.
 
 


Bodega interieur huis van Hildebrand
 
wandbordje Bavowandbordje kerk

Twee wandborden als herinnering aan het Bloemenfeest Haarlem 1910
Two wall signs as a reminder of the Flower Festival Haarlem 1910haarlem penning 1 Haarlem 1910 pennins
Penning ter gelegenheid van het koninklijk bezoek te Haarlem Mei 1910
Penny on the occasion of the Royal visit to Haarlem May 1910

Sluitzegels 1910
Sluitzegels uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarige
jubileumvan de Bloemententoonstelling Haarlem in 1910.

Posterstamps published on the occasion of the 50th
anniversary of the flower exhibition Haarlem in 1910

Haarlem 1910 envelop

Envelop behorende bij een brief van de Nationale
Bloemententoonstelling Haarlem 1910, verzonden op
21 april 1910 naar Lyon, Frankrijk

   Envelope associated with a letter from the
National Flower Exhibition Haarlem 1910, 
sent on april 21, 1910 to Lyon, France


  - terug -